Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Stan cywilny
házas
ženatý/vdaná
Stan cywilny
külön él a házastársától
odděleni
Stan cywilny
elvált
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Stan cywilny
özvegy
vdovec/vdova
Stan cywilny
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Dzieci
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
elméleti vizsga
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
gyakorlati vizsga
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
cím
adresu
Rodzaj zmiany
név
jméno
Rodzaj zmiany
fénykép
fotografii
Rodzaj zmiany
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
elveszett
ztracený
Problem z prawem jazdy
ellopott
ukradený
Problem z prawem jazdy
sérült
zničený
Problem z prawem jazdy
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka