Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Hol találom a ____űrlapot?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Mikor jár le a személyi igazolványa?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Az információ bizalmas.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Hogy hívják?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Mikor és hol született?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Hol lakik?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Mi a címe?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Mi az állampolgársága?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
Mikor érkezett [országba]?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

A családi állapotom ___________.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
egyedülálló/hajadon/nőtlen
single
Stan cywilny
házas
married
Stan cywilny
külön él a házastársától
separated
Stan cywilny
elvált
divorced
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
cohabiting
Stan cywilny
regisztrált élettársi kapcsolatban van
in a civil union
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
unmarried partners
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
in a domestic partnership
Stan cywilny
özvegy
widowed
Stan cywilny
Vannak gyermekei?
Do you have children?
Dzieci
Élnek önnel eltartottak?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Szeretném egyesíteni a családomat.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Szeretnék regisztrálni.
I would like to register in the city.
Meldunek
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Van regisztrációs díj?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Mit fedez a biztosítás?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Kórházi költségek
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Szakorvos
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Műtéti beavatkozás
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Pszichiátriai kezelés
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Fogorvosi kezelés
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Szemészeti kezelés
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Miért igényli a beutazási vízumot?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Szeretném regisztrálni a járművemet.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Érvényes itt a jogosítványom?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Szeretném lefoglalni a __________.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
elméleti vizsga
theory test
Rodzaj egzaminu
gyakorlati vizsga
driving test
Rodzaj egzaminu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
cím
address
Rodzaj zmiany
név
name
Rodzaj zmiany
fénykép
photo
Rodzaj zmiany
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Szeretném megújítani a jogosítványom
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
elveszett
lost
Problem z prawem jazdy
ellopott
stolen
Problem z prawem jazdy
sérült
damaged
Problem z prawem jazdy
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Büntetlen előéletű vagyok.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka