Zwroty | włoski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

____ için nereden form bulabilirim?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
[belge] ne zaman verildi?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[belge] nerede verildi?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
[belge] belgem çalındı.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Bu bilgi özeldir.
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Adınız nedir?
Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Nerede yaşıyorsunuz?
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
İkamet adresiniz nedir?
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
Hangi ülke vatandaşısınız?
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
[ülke] ne zaman geldiniz?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kimliğinizi görebilir miyim?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Medeni halim ___________.
Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
bekar
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
evli
coniugato/a
Stan cywilny
ayrılmış
separato/a
Stan cywilny
boşanmış
divorziato/a
Stan cywilny
birlikte yaşıyor
convivente
Stan cywilny
medeni birliktelik
in un'unione civile
Stan cywilny
evlenmemiş çift
in una coppia non sposata
Stan cywilny
medeni ortaklık içinde
in un'unione di fatto
Stan cywilny
dul
vedovo/a
Stan cywilny
Çocuğunuz var mı?
Ha figli?
Dzieci
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hastane masrafları
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
Uzman doktor ücretleri
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
Tanı koyma testleri
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
Cerrahi operasyonlar
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
Psikiyatri tedavisi
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
Diş tedavisi
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
Göz tedavisi
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
Vize başvurum neden reddedildi?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
Ehliyetim burada geçerli mi?
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorik sınav
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
direksiyon sınavı
esame di guida
Rodzaj egzaminu
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
ad
il nome
Rodzaj zmiany
fotoğraf
la foto
Rodzaj zmiany
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
kayıp
smarrita
Problem z prawem jazdy
çalınmış
rubata
Problem z prawem jazdy
hasarlı
deteriorata
Problem z prawem jazdy
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
Sabıka kaydım yoktur.
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka