Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

____ için nereden form bulabilirim?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Pytanie o formularze
[belge] ne zaman verildi?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[belge] nerede verildi?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Potrzebne dokumenty
[belge] belgem çalındı.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Bu bilgi özeldir.
A informação é confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Adınız nedir?
Qual é o seu nome?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Nerede yaşıyorsunuz?
Onde você mora?
Pytanie o miejsce zamieszkania
İkamet adresiniz nedir?
Qual é o seu endereço?
Pytanie o adres zamieszkania
Hangi ülke vatandaşısınız?
Qual é a sua cidadania?
Pytanie o obywatelstwo
[ülke] ne zaman geldiniz?
Quando você chegou em [país]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kimliğinizi görebilir miyim?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Medeni halim ___________.
Meu estado civil é ___________.
Stan cywilny
bekar
solteiro(a)
Stan cywilny
evli
casado(a)
Stan cywilny
ayrılmış
separado(a)
Stan cywilny
boşanmış
divorciado(a)
Stan cywilny
birlikte yaşıyor
coabitação
Stan cywilny
medeni birliktelik
em uma união civil
Stan cywilny
evlenmemiş çift
companheiros/união estável
Stan cywilny
medeni ortaklık içinde
parceria doméstica
Stan cywilny
dul
viúvo(a)
Stan cywilny
Çocuğunuz var mı?
Você tem filhos?
Dzieci
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Você tem dependentes morando com você?
Osoby na utrzymaniu
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Gostaria de reencontrar minha família.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Meldunek
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Que documentos devo trazer?
Pytanie o wymagane dokumenty
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Existem taxas de registro?
Koszt meldunku
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Zameldowanie na pobyt stały
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Zaświadczenie o niekaralności
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Preciso de seguro de saúde privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hastane masrafları
Taxas hospitalares
Zakres ubezpieczenia
Uzman doktor ücretleri
Taxas de especialistas
Zakres ubezpieczenia
Tanı koyma testleri
Testes de diagnóstico
Zakres ubezpieczenia
Cerrahi operasyonlar
Procedimentos cirúrgicos
Zakres ubezpieczenia
Psikiyatri tedavisi
Tratamento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Diş tedavisi
Tratamentos dentários
Zakres ubezpieczenia
Göz tedavisi
Tratamento oftalmológico
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Por que você está requisitando um visto?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Como posso extender meu visto?
Pytanie o przedłużenie wizy
Vize başvurum neden reddedildi?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Gostaria de registrar meu veículo.
Rejestracja pojazdu
Ehliyetim burada geçerli mi?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Gostaria de marcar minha __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorik sınav
prova teórica
Rodzaj egzaminu
direksiyon sınavı
prova prática de direção
Rodzaj egzaminu
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
endereço
Rodzaj zmiany
ad
nome
Rodzaj zmiany
fotoğraf
foto
Rodzaj zmiany
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Wymiana prawa jazdy
kayıp
perdida
Problem z prawem jazdy
çalınmış
roubada
Problem z prawem jazdy
hasarlı
danificada
Problem z prawem jazdy
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ubieganie się o obywatelstwo
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Zapisy na test językowy
Sabıka kaydım yoktur.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Zaświadczenie o niekaralności
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Poziom znajomości języka
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Obywatelstwo współmałżonka