Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

____ için nereden form bulabilirim?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pytanie o formularze
[belge] ne zaman verildi?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[belge] nerede verildi?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Pytanie o potrzebne dokumenty
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Potrzebne dokumenty
[belge] belgem çalındı.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Bu bilgi özeldir.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Adınız nedir?
Wie heißen Sie?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Nerede yaşıyorsunuz?
Wo wohnen Sie?
Pytanie o miejsce zamieszkania
İkamet adresiniz nedir?
Wie ist Ihre Adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Hangi ülke vatandaşısınız?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Pytanie o obywatelstwo
[ülke] ne zaman geldiniz?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kimliğinizi görebilir miyim?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Medeni halim ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Stan cywilny
bekar
ledig
Stan cywilny
evli
verheiratet
Stan cywilny
ayrılmış
getrennt
Stan cywilny
boşanmış
geschieden
Stan cywilny
birlikte yaşıyor
zusammenlebend
Stan cywilny
medeni birliktelik
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stan cywilny
evlenmemiş çift
unverheiratetes Paar
Stan cywilny
medeni ortaklık içinde
in einer Partnerschaft
Stan cywilny
dul
verwitwet
Stan cywilny
Çocuğunuz var mı?
Haben Sie Kinder?
Dzieci
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Osoby na utrzymaniu
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Meldunek
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Pytanie o wymagane dokumenty
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Gibt es Anmeldegebühren?
Koszt meldunku
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Zameldowanie na pobyt stały
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Zaświadczenie o niekaralności
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hastane masrafları
Krankenhausgebühren
Zakres ubezpieczenia
Uzman doktor ücretleri
Facharztkosten
Zakres ubezpieczenia
Tanı koyma testleri
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Cerrahi operasyonlar
Chirurgische Eingriffe
Zakres ubezpieczenia
Psikiyatri tedavisi
Psychiatrische Behandlung
Zakres ubezpieczenia
Diş tedavisi
Zahnbehandlungen
Zakres ubezpieczenia
Göz tedavisi
Augenbehandlungen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Pytanie o obowiązek wizowy
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Pytanie o przedłużenie wizy
Vize başvurum neden reddedildi?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Rejestracja pojazdu
Ehliyetim burada geçerli mi?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorik sınav
den Theorieteil
Rodzaj egzaminu
direksiyon sınavı
den praktischen Teil
Rodzaj egzaminu
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
die Adresse
Rodzaj zmiany
ad
den Namen
Rodzaj zmiany
fotoğraf
das Foto
Rodzaj zmiany
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Wymiana prawa jazdy
kayıp
verlorenen
Problem z prawem jazdy
çalınmış
gestohlenen
Problem z prawem jazdy
hasarlı
beschädigten
Problem z prawem jazdy
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Zapisy na test językowy
Sabıka kaydım yoktur.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Zaświadczenie o niekaralności
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Poziom znajomości języka
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Obywatelstwo współmałżonka