Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

____ için nereden form bulabilirim?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
[belge] ne zaman verildi?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[belge] nerede verildi?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
[belge] belgem çalındı.
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Bu bilgi özeldir.
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Adınız nedir?
¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Nerede yaşıyorsunuz?
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
İkamet adresiniz nedir?
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
Hangi ülke vatandaşısınız?
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
[ülke] ne zaman geldiniz?
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kimliğinizi görebilir miyim?
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Medeni halim ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
bekar
soltero/a
Stan cywilny
evli
casado/a
Stan cywilny
ayrılmış
separado/a
Stan cywilny
boşanmış
divorciado/a
Stan cywilny
birlikte yaşıyor
cohabitante
Stan cywilny
medeni birliktelik
en unión civil
Stan cywilny
evlenmemiş çift
pareja de hecho
Stan cywilny
medeni ortaklık içinde
pareja de hecho
Stan cywilny
dul
viudo/a
Stan cywilny
Çocuğunuz var mı?
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Me gustaría empadronarme.
Meldunek
Hangi belgeleri getirmeliyim?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hastane masrafları
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
Uzman doktor ücretleri
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
Tanı koyma testleri
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
Cerrahi operasyonlar
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
Psikiyatri tedavisi
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Diş tedavisi
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
Göz tedavisi
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
Vizemi nasıl uzatabilirim?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
Vize başvurum neden reddedildi?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
Ehliyetim burada geçerli mi?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorik sınav
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
direksiyon sınavı
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
la dirección
Rodzaj zmiany
ad
el nombre
Rodzaj zmiany
fotoğraf
la fotografía
Rodzaj zmiany
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
kayıp
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
çalınmış
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
hasarlı
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
Sabıka kaydım yoktur.
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka