Zwroty | francuski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

____ için nereden form bulabilirim?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pytanie o formularze
[belge] ne zaman verildi?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[belge] nerede verildi?
Où votre [document] a été délivré ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Potrzebne dokumenty
[belge] belgem çalındı.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Bu bilgi özeldir.
Ces informations sont confidentielles.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Adınız nedir?
Comment vous appelez-vous ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Nerede yaşıyorsunuz?
Où résidez-vous ?
Pytanie o miejsce zamieszkania
İkamet adresiniz nedir?
Où habitez-vous ?
Pytanie o adres zamieszkania
Hangi ülke vatandaşısınız?
Quelle est votre nationalité ?
Pytanie o obywatelstwo
[ülke] ne zaman geldiniz?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Medeni halim ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Stan cywilny
bekar
célibataire
Stan cywilny
evli
Marié(e)
Stan cywilny
ayrılmış
Séparé(e)
Stan cywilny
boşanmış
Divorcé(e)
Stan cywilny
birlikte yaşıyor
en concubinage
Stan cywilny
medeni birliktelik
dans une union civile
Stan cywilny
evlenmemiş çift
en concubinage
Stan cywilny
medeni ortaklık içinde
en partenariat domestique
Stan cywilny
dul
veuf/veuve
Stan cywilny
Çocuğunuz var mı?
Vous avez des enfants ?
Dzieci
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vous avez des personnes à charge ?
Osoby na utrzymaniu
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Je voudrais réunir ma famille.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Meldunek
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Quels documents dois-je apporter ?
Pytanie o wymagane dokumenty
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Koszt meldunku
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Zameldowanie na pobyt stały
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Zaświadczenie o niekaralności
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hastane masrafları
Frais hospitaliers
Zakres ubezpieczenia
Uzman doktor ücretleri
Frais de consultation d'un spécialiste
Zakres ubezpieczenia
Tanı koyma testleri
Tests diagnostiques
Zakres ubezpieczenia
Cerrahi operasyonlar
Opérations chirurgicales
Zakres ubezpieczenia
Psikiyatri tedavisi
Traitement psychiatrique
Zakres ubezpieczenia
Diş tedavisi
Soins dentaires
Zakres ubezpieczenia
Göz tedavisi
Soins oculaires
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Pytanie o obowiązek wizowy
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Pytanie o przedłużenie wizy
Vize başvurum neden reddedildi?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Rejestracja pojazdu
Ehliyetim burada geçerli mi?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorik sınav
le code
Rodzaj egzaminu
direksiyon sınavı
la conduite
Rodzaj egzaminu
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
mon adresse
Rodzaj zmiany
ad
mon nom
Rodzaj zmiany
fotoğraf
ma photo
Rodzaj zmiany
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Wymiana prawa jazdy
kayıp
perdu
Problem z prawem jazdy
çalınmış
volé
Problem z prawem jazdy
hasarlı
abîmé
Problem z prawem jazdy
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ubieganie się o obywatelstwo
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Zapisy na test językowy
Sabıka kaydım yoktur.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Zaświadczenie o niekaralności
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Poziom znajomości języka
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Mon conjoint est [nationalité].
Obywatelstwo współmałżonka