Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

____ için nereden form bulabilirim?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
[belge] ne zaman verildi?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[belge] nerede verildi?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
[belge] belgem çalındı.
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Bu bilgi özeldir.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Adınız nedir?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Nerede yaşıyorsunuz?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
İkamet adresiniz nedir?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Hangi ülke vatandaşısınız?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
[ülke] ne zaman geldiniz?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kimliğinizi görebilir miyim?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Medeni halim ___________.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
bekar
single
Stan cywilny
evli
married
Stan cywilny
ayrılmış
separated
Stan cywilny
boşanmış
divorced
Stan cywilny
birlikte yaşıyor
cohabiting
Stan cywilny
medeni birliktelik
in a civil union
Stan cywilny
evlenmemiş çift
unmarried partners
Stan cywilny
medeni ortaklık içinde
in a domestic partnership
Stan cywilny
dul
widowed
Stan cywilny
Çocuğunuz var mı?
Do you have children?
Dzieci
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Ailemi yanıma almak istiyorum.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
I would like to register in the city.
Meldunek
Hangi belgeleri getirmeliyim?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hastane masrafları
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Uzman doktor ücretleri
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Tanı koyma testleri
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Cerrahi operasyonlar
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Psikiyatri tedavisi
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Diş tedavisi
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Göz tedavisi
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Vizemi nasıl uzatabilirim?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Vize başvurum neden reddedildi?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Ehliyetim burada geçerli mi?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
__________ için kayıt olmak istiyorum.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorik sınav
theory test
Rodzaj egzaminu
direksiyon sınavı
driving test
Rodzaj egzaminu
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
address
Rodzaj zmiany
ad
name
Rodzaj zmiany
fotoğraf
photo
Rodzaj zmiany
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
kayıp
lost
Problem z prawem jazdy
çalınmış
stolen
Problem z prawem jazdy
hasarlı
damaged
Problem z prawem jazdy
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Sabıka kaydım yoktur.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka