Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Pytanie o formularze
När var ditt [dokument] utfärdat?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
När går din legitimation ut?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Potrzebne dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Składanie podania w imieniu innej osoby
Denna information är konfidentiell.
Thông tin này là bí mật
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Vad heter du?
Bạn tên gì?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Var bor du?
Bạn sống ở đâu?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Vad är din adress?
Địa chỉ của bạn là gì?
Pytanie o adres zamieszkania
Vilken nationalitet tillhör du?
Quốc tịch của bạn là gì?
Pytanie o obywatelstwo
När anlände du till [landet]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan du visa mig din legitimation?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Min civilstatus är __________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Stan cywilny
singel
độc thân
Stan cywilny
gift
đã thành hôn
Stan cywilny
separerad
ly thân
Stan cywilny
skild
ly dị
Stan cywilny
sambo
sống thử
Stan cywilny
i ett partnerskap
kết hợp dân sự
Stan cywilny
ogift par
đối tác chưa kết hôn
Stan cywilny
i ett partnerskap
hợp doanh gia thuộc
Stan cywilny
änka
góa phụ
Stan cywilny
Har du barn?
Bạn có con chưa?
Dzieci
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Osoby na utrzymaniu
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Meldunek
Vilka dokument ska jag ta med?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Pytanie o wymagane dokumenty
Kostar det något att registrera sig?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Koszt meldunku
Jag vill registrera min bostad.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Zameldowanie na pobyt stały
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Zaświadczenie o niekaralności
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Vad täcker sjukförsäkringen?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Patientavgifter
Phí bệnh viện
Zakres ubezpieczenia
Specialistkostnader
Phí chuyên gia
Zakres ubezpieczenia
Diagnostiska prov
Xét nghiệm chẩn đoán
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiska ingrepp
Thủ tục phẫu thuật
Zakres ubezpieczenia
Psykiatrisk behandling
Điều trị tâm thần
Zakres ubezpieczenia
Tandbehandlingar
Điều trị nha khoa
Zakres ubezpieczenia
Ögonbehandling
Điều trị nhãn khoa
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Varför begär du ett inresevisum?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Pytanie o przedłużenie wizy
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Tôi muốn đăng kí xe
Rejestracja pojazdu
Är mitt körkort giltigt här?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Tôi muốn đăng kí _________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teoriprov
Kì thi lý thuyết
Rodzaj egzaminu
uppkörning
Kì thi lái xe
Rodzaj egzaminu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Zmiana danych na prawie jazdy
adressen
địa chỉ
Rodzaj zmiany
namnet
tên
Rodzaj zmiany
bilden
ảnh
Rodzaj zmiany
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Wymiana prawa jazdy
borttappat
mất
Problem z prawem jazdy
stulet
bị đánh cắp
Problem z prawem jazdy
förstört
bi hư hỏng
Problem z prawem jazdy
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ubieganie się o obywatelstwo
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Zapisy na test językowy
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Tôi không có tiền án tiền sự
Zaświadczenie o niekaralności
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Poziom znajomości języka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Obywatelstwo współmałżonka