Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
När går din legitimation ut?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Denna information är konfidentiell.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Vad heter du?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Var bor du?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Vad är din adress?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Vilken nationalitet tillhör du?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
När anlände du till [landet]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan du visa mig din legitimation?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Min civilstatus är __________.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
singel
kawaler/panna
Stan cywilny
gift
żonaty/zamężna
Stan cywilny
separerad
w separacji
Stan cywilny
skild
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
sambo
w konkubinacie
Stan cywilny
i ett partnerskap
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
ogift par
w związku partnerskim
Stan cywilny
i ett partnerskap
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
änka
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Har du barn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
Vilka dokument ska jag ta med?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Kostar det något att registrera sig?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Jag vill registrera min bostad.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Patientavgifter
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Specialistkostnader
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Diagnostiska prov
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiska ingrepp
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Psykiatrisk behandling
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Tandbehandlingar
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Ögonbehandling
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Varför begär du ett inresevisum?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
Är mitt körkort giltigt här?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teoriprov
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
uppkörning
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
adressen
adres
Rodzaj zmiany
namnet
nazwisko
Rodzaj zmiany
bilden
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
borttappat
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
stulet
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
förstört
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka