Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Var bor du?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
singel
svobodný/á
Stan cywilny
gift
ženatý/vdaná
Stan cywilny
separerad
odděleni
Stan cywilny
skild
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
sambo
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
ogift par
nesezdaní partneři
Stan cywilny
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Stan cywilny
änka
vdovec/vdova
Stan cywilny
Har du barn?
Máte děti?
Dzieci
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Ögonbehandling
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teoriprov
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
uppkörning
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
adressen
adresu
Rodzaj zmiany
namnet
jméno
Rodzaj zmiany
bilden
fotografii
Rodzaj zmiany
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
borttappat
ztracený
Problem z prawem jazdy
stulet
ukradený
Problem z prawem jazdy
förstört
zničený
Problem z prawem jazdy
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka