Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
Când a fost emis [documentul]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Unde a fost emis [documentul]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Când îți expiră ID-ul?
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Informația este confidențială.
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Cum vă cheamă?
¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Unde locuiți?
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Care este adresa dumneavoastră?
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
Ce cetățenie aveți?
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
Când ați ajuns în [țara]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Starea mea civilă este ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
Singur
soltero/a
Stan cywilny
Căsătorit/ă
casado/a
Stan cywilny
separat/ă
separado/a
Stan cywilny
divorțat/ă
divorciado/a
Stan cywilny
concobinaj
cohabitante
Stan cywilny
într-o uniune civilă
en unión civil
Stan cywilny
necăsătorit/ă
pareja de hecho
Stan cywilny
partener/ă de viață
pareja de hecho
Stan cywilny
văduv/ă
viudo/a
Stan cywilny
Aveți copii?
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Me gustaría empadronarme.
Meldunek
Ce documente trebuie să aduc?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
Există vreo taxă de înregistrare?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Am nevoie de asigurare medicală privată?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxe pentru spitalizare
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
Onorarii ale medicilor specialiști
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
Test de diagnosticare
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
Intervenții chirurgicale
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
Tratament psihiatric
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Tratamente dentare
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
Tratamente oftalmologice
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

De ce solicitați o viză de intrare?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
Cum îmi pot extinde viza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
Este permisul meu de conducere valid aici?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
testul teoretic
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
examenul practic
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
Adresa
la dirección
Rodzaj zmiany
nume
el nombre
Rodzaj zmiany
fotografia
la fotografía
Rodzaj zmiany
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
pierdut
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
furat
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
distrus
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
Nu am antecedente penale.
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
Am nivelul necesar de [limbă].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Partenerul meu este __________.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka