Zwroty | francuski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pytanie o formularze
Când a fost emis [documentul]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Unde a fost emis [documentul]?
Où votre [document] a été délivré ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Când îți expiră ID-ul?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Potrzebne dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Mon/ma [document] a été volé(e).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Informația este confidențială.
Ces informations sont confidentielles.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Cum vă cheamă?
Comment vous appelez-vous ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Unde locuiți?
Où résidez-vous ?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Care este adresa dumneavoastră?
Où habitez-vous ?
Pytanie o adres zamieszkania
Ce cetățenie aveți?
Quelle est votre nationalité ?
Pytanie o obywatelstwo
Când ați ajuns în [țara]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Starea mea civilă este ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Stan cywilny
Singur
célibataire
Stan cywilny
Căsătorit/ă
Marié(e)
Stan cywilny
separat/ă
Séparé(e)
Stan cywilny
divorțat/ă
Divorcé(e)
Stan cywilny
concobinaj
en concubinage
Stan cywilny
într-o uniune civilă
dans une union civile
Stan cywilny
necăsătorit/ă
en concubinage
Stan cywilny
partener/ă de viață
en partenariat domestique
Stan cywilny
văduv/ă
veuf/veuve
Stan cywilny
Aveți copii?
Vous avez des enfants ?
Dzieci
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vous avez des personnes à charge ?
Osoby na utrzymaniu
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Je voudrais réunir ma famille.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Meldunek
Ce documente trebuie să aduc?
Quels documents dois-je apporter ?
Pytanie o wymagane dokumenty
Există vreo taxă de înregistrare?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Koszt meldunku
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Zameldowanie na pobyt stały
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Zaświadczenie o niekaralności
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxe pentru spitalizare
Frais hospitaliers
Zakres ubezpieczenia
Onorarii ale medicilor specialiști
Frais de consultation d'un spécialiste
Zakres ubezpieczenia
Test de diagnosticare
Tests diagnostiques
Zakres ubezpieczenia
Intervenții chirurgicale
Opérations chirurgicales
Zakres ubezpieczenia
Tratament psihiatric
Traitement psychiatrique
Zakres ubezpieczenia
Tratamente dentare
Soins dentaires
Zakres ubezpieczenia
Tratamente oftalmologice
Soins oculaires
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

De ce solicitați o viză de intrare?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Pytanie o obowiązek wizowy
Cum îmi pot extinde viza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Pytanie o przedłużenie wizy
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Rejestracja pojazdu
Este permisul meu de conducere valid aici?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
testul teoretic
le code
Rodzaj egzaminu
examenul practic
la conduite
Rodzaj egzaminu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Zmiana danych na prawie jazdy
Adresa
mon adresse
Rodzaj zmiany
nume
mon nom
Rodzaj zmiany
fotografia
ma photo
Rodzaj zmiany
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Wymiana prawa jazdy
pierdut
perdu
Problem z prawem jazdy
furat
volé
Problem z prawem jazdy
distrus
abîmé
Problem z prawem jazdy
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ubieganie się o obywatelstwo
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Zapisy na test językowy
Nu am antecedente penale.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Zaświadczenie o niekaralności
Am nivelul necesar de [limbă].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Poziom znajomości języka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Partenerul meu este __________.
Mon conjoint est [nationalité].
Obywatelstwo współmałżonka