Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
Singur
svobodný/á
Stan cywilny
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Stan cywilny
separat/ă
odděleni
Stan cywilny
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Stan cywilny
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Stan cywilny
văduv/ă
vdovec/vdova
Stan cywilny
Aveți copii?
Máte děti?
Dzieci
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
testul teoretic
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
examenul practic
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
Adresa
adresu
Rodzaj zmiany
nume
jméno
Rodzaj zmiany
fotografia
fotografii
Rodzaj zmiany
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
pierdut
ztracený
Problem z prawem jazdy
furat
ukradený
Problem z prawem jazdy
distrus
zničený
Problem z prawem jazdy
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka