Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
Când a fost emis [documentul]?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Unde a fost emis [documentul]?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Când îți expiră ID-ul?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Mi s-a furat [documentul].
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Completez acest formular în numele (lui) _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Informația este confidențială.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Cum vă cheamă?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Unde locuiți?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Care este adresa dumneavoastră?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Ce cetățenie aveți?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
Când ați ajuns în [țara]?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Starea mea civilă este ___________.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
Singur
single
Stan cywilny
Căsătorit/ă
married
Stan cywilny
separat/ă
separated
Stan cywilny
divorțat/ă
divorced
Stan cywilny
concobinaj
cohabiting
Stan cywilny
într-o uniune civilă
in a civil union
Stan cywilny
necăsătorit/ă
unmarried partners
Stan cywilny
partener/ă de viață
in a domestic partnership
Stan cywilny
văduv/ă
widowed
Stan cywilny
Aveți copii?
Do you have children?
Dzieci
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
I would like to register in the city.
Meldunek
Ce documente trebuie să aduc?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Există vreo taxă de înregistrare?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxe pentru spitalizare
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Onorarii ale medicilor specialiști
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Test de diagnosticare
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Intervenții chirurgicale
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Tratament psihiatric
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Tratamente dentare
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Tratamente oftalmologice
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

De ce solicitați o viză de intrare?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Cum îmi pot extinde viza?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Aș vrea să mă înscriu la __________.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
testul teoretic
theory test
Rodzaj egzaminu
examenul practic
driving test
Rodzaj egzaminu
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
Adresa
address
Rodzaj zmiany
nume
name
Rodzaj zmiany
fotografia
photo
Rodzaj zmiany
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
pierdut
lost
Problem z prawem jazdy
furat
stolen
Problem z prawem jazdy
distrus
damaged
Problem z prawem jazdy
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Nu am antecedente penale.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Am nivelul necesar de [limbă].
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Partenerul meu este __________.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka