Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Где я могу найти форму для ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Pytanie o formularze
Когда был выдан ваш документ?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Где был выдан ваш [документ] ?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Когда истекает срок вашего паспорта?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Какие документы мне нужно принести для_______?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Potrzebne dokumenty
Мой [документ] украли.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Tôi đăng kí hộ ________
Składanie podania w imieniu innej osoby
Информация конфиденциальна.
Thông tin này là bí mật
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Как вас зовут?
Bạn tên gì?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Где вы живете?
Bạn sống ở đâu?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Каков ваш адрес?
Địa chỉ của bạn là gì?
Pytanie o adres zamieszkania
Какое у вас гражданство?
Quốc tịch của bạn là gì?
Pytanie o obywatelstwo
Когда вы въехали в страну?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Мое семейное положение -_______.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Stan cywilny
холост
độc thân
Stan cywilny
Женат/замужем
đã thành hôn
Stan cywilny
Разведен/а
ly thân
Stan cywilny
Разведен/а
ly dị
Stan cywilny
в сожительстве
sống thử
Stan cywilny
в гражданском браке
kết hợp dân sự
Stan cywilny
Не женатая пара
đối tác chưa kết hôn
Stan cywilny
в домашнем партнерстве
hợp doanh gia thuộc
Stan cywilny
вдовец/вдова
góa phụ
Stan cywilny
У вас есть дети?
Bạn có con chưa?
Dzieci
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Osoby na utrzymaniu
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Meldunek
Какие документы мне нужно принести?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Pytanie o wymagane dokumenty
Мне нужно платить за регистрацию?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Koszt meldunku
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Zameldowanie na pobyt stały
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Zaświadczenie o niekaralności
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Мне нужна частная медицинская страховка?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Что покрывает медицинская страховка?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Больничные платы
Phí bệnh viện
Zakres ubezpieczenia
Платы специалистам
Phí chuyên gia
Zakres ubezpieczenia
Диагностические проверки
Xét nghiệm chẩn đoán
Zakres ubezpieczenia
Хирургические процедуры
Thủ tục phẫu thuật
Zakres ubezpieczenia
Психиатрическое лечение
Điều trị tâm thần
Zakres ubezpieczenia
Лечение зубов
Điều trị nha khoa
Zakres ubezpieczenia
Офтальмологическое лечение
Điều trị nhãn khoa
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Pytanie o obowiązek wizowy
Как я могу продлить мою визу?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Pytanie o przedłużenie wizy
Почему мое заявление на визу отклонено?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Мне нужно менять номер своей машины?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Tôi muốn đăng kí xe
Rejestracja pojazdu
Мои водительские права здесь действуют?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Теоретический тест
Kì thi lý thuyết
Rodzaj egzaminu
Тест на вождение
Kì thi lái xe
Rodzaj egzaminu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Zmiana danych na prawie jazdy
адрес
địa chỉ
Rodzaj zmiany
имя
tên
Rodzaj zmiany
фотография
ảnh
Rodzaj zmiany
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Wymiana prawa jazdy
потеряно
mất
Problem z prawem jazdy
украдено
bị đánh cắp
Problem z prawem jazdy
повреждено
bi hư hỏng
Problem z prawem jazdy
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ubieganie się o obywatelstwo
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Zapisy na test językowy
У меня нет судимостей
Tôi không có tiền án tiền sự
Zaświadczenie o niekaralności
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Poziom znajomości języka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Obywatelstwo współmałżonka