Zwroty | koreański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Где я могу найти форму для ____ ?
Pytanie o formularze
Когда был выдан ваш документ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Где был выдан ваш [документ] ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Какие документы мне нужно принести для_______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Potrzebne dokumenty
Мой [документ] украли.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Информация конфиденциальна.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Как вас зовут?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Где вы живете?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Каков ваш адрес?
Pytanie o adres zamieszkania
Какое у вас гражданство?
Pytanie o obywatelstwo
Когда вы въехали в страну?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Мое семейное положение -_______.
Stan cywilny
холост
Stan cywilny
Женат/замужем
Stan cywilny
Разведен/а
Stan cywilny
Разведен/а
Stan cywilny
в сожительстве
Stan cywilny
в гражданском браке
Stan cywilny
Не женатая пара
Stan cywilny
в домашнем партнерстве
Stan cywilny
вдовец/вдова
Stan cywilny
У вас есть дети?
Dzieci
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Osoby na utrzymaniu
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Meldunek
Какие документы мне нужно принести?
Pytanie o wymagane dokumenty
Мне нужно платить за регистрацию?
Koszt meldunku
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Zameldowanie na pobyt stały
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Zaświadczenie o niekaralności
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Мне нужна частная медицинская страховка?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Что покрывает медицинская страховка?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Больничные платы
Zakres ubezpieczenia
Платы специалистам
Zakres ubezpieczenia
Диагностические проверки
Zakres ubezpieczenia
Хирургические процедуры
Zakres ubezpieczenia
Психиатрическое лечение
Zakres ubezpieczenia
Лечение зубов
Zakres ubezpieczenia
Офтальмологическое лечение
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Как я могу продлить мою визу?
Pytanie o przedłużenie wizy
Почему мое заявление на визу отклонено?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Мне нужно менять номер своей машины?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Rejestracja pojazdu
Мои водительские права здесь действуют?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Теоретический тест
Rodzaj egzaminu
Тест на вождение
Rodzaj egzaminu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Zmiana danych na prawie jazdy
адрес
Rodzaj zmiany
имя
Rodzaj zmiany
фотография
Rodzaj zmiany
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Wymiana prawa jazdy
потеряно
Problem z prawem jazdy
украдено
Problem z prawem jazdy
повреждено
Problem z prawem jazdy
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ubieganie się o obywatelstwo
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Zapisy na test językowy
У меня нет судимостей
Zaświadczenie o niekaralności
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Poziom znajomości języka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Obywatelstwo współmałżonka