Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
A informação é confidencial.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Qual é o seu nome?
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Onde você mora?
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual é o seu endereço?
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual é a sua cidadania?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
Quando você chegou em [país]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Meu estado civil é ___________.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
solteiro(a)
bekar
Stan cywilny
casado(a)
evli
Stan cywilny
separado(a)
ayrılmış
Stan cywilny
divorciado(a)
boşanmış
Stan cywilny
coabitação
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
em uma união civil
medeni birliktelik
Stan cywilny
companheiros/união estável
evlenmemiş çift
Stan cywilny
parceria doméstica
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
viúvo(a)
dul
Stan cywilny
Você tem filhos?
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
Você tem dependentes morando com você?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
Gostaria de reencontrar minha família.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
Que documentos devo trazer?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
Existem taxas de registro?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
Estou aqui para o registro de domicílio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Preciso de seguro de saúde privado?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxas hospitalares
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Taxas de especialistas
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Testes de diagnóstico
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Procedimentos cirúrgicos
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Tratamento psiquiátrico
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Tratamentos dentários
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Tratamento oftalmológico
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Por que você está requisitando um visto?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
Como posso extender meu visto?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Gostaria de registrar meu veículo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Gostaria de marcar minha __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
prova teórica
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
prova prática de direção
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
endereço
adres
Rodzaj zmiany
nome
ad
Rodzaj zmiany
foto
fotoğraf
Rodzaj zmiany
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
perdida
kayıp
Problem z prawem jazdy
roubada
çalınmış
Problem z prawem jazdy
danificada
hasarlı
Problem z prawem jazdy
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
Eu não tenho antecedentes criminais.
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka