Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
A informação é confidencial.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Qual é o seu nome?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Onde você mora?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual é o seu endereço?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual é a sua cidadania?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
Quando você chegou em [país]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Meu estado civil é ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
solteiro(a)
kawaler/panna
Stan cywilny
casado(a)
żonaty/zamężna
Stan cywilny
separado(a)
w separacji
Stan cywilny
divorciado(a)
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
coabitação
w konkubinacie
Stan cywilny
em uma união civil
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
companheiros/união estável
w związku partnerskim
Stan cywilny
parceria doméstica
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
viúvo(a)
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Você tem filhos?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Você tem dependentes morando com você?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Gostaria de reencontrar minha família.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
Que documentos devo trazer?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Existem taxas de registro?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Estou aqui para o registro de domicílio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Preciso de seguro de saúde privado?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxas hospitalares
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Taxas de especialistas
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Testes de diagnóstico
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Procedimentos cirúrgicos
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Tratamento psiquiátrico
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Tratamentos dentários
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Tratamento oftalmológico
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Por que você está requisitando um visto?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Como posso extender meu visto?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Por que minha requisição de visto foi negada?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Gostaria de registrar meu veículo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Gostaria de marcar minha __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
prova teórica
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
prova prática de direção
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
endereço
adres
Rodzaj zmiany
nome
nazwisko
Rodzaj zmiany
foto
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
perdida
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
roubada
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
danificada
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
Eu não tenho antecedentes criminais.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka