Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pytanie o formularze
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Potrzebne dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
A informação é confidencial.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Qual é o seu nome?
Wie heißen Sie?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Onde você mora?
Wo wohnen Sie?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual é o seu endereço?
Wie ist Ihre Adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual é a sua cidadania?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Pytanie o obywatelstwo
Quando você chegou em [país]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Meu estado civil é ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Stan cywilny
solteiro(a)
ledig
Stan cywilny
casado(a)
verheiratet
Stan cywilny
separado(a)
getrennt
Stan cywilny
divorciado(a)
geschieden
Stan cywilny
coabitação
zusammenlebend
Stan cywilny
em uma união civil
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stan cywilny
companheiros/união estável
unverheiratetes Paar
Stan cywilny
parceria doméstica
in einer Partnerschaft
Stan cywilny
viúvo(a)
verwitwet
Stan cywilny
Você tem filhos?
Haben Sie Kinder?
Dzieci
Você tem dependentes morando com você?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Osoby na utrzymaniu
Gostaria de reencontrar minha família.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Meldunek
Que documentos devo trazer?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Pytanie o wymagane dokumenty
Existem taxas de registro?
Gibt es Anmeldegebühren?
Koszt meldunku
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Zameldowanie na pobyt stały
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Zaświadczenie o niekaralności
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Preciso de seguro de saúde privado?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxas hospitalares
Krankenhausgebühren
Zakres ubezpieczenia
Taxas de especialistas
Facharztkosten
Zakres ubezpieczenia
Testes de diagnóstico
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgische Eingriffe
Zakres ubezpieczenia
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrische Behandlung
Zakres ubezpieczenia
Tratamentos dentários
Zahnbehandlungen
Zakres ubezpieczenia
Tratamento oftalmológico
Augenbehandlungen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Por que você está requisitando um visto?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Pytanie o obowiązek wizowy
Como posso extender meu visto?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Pytanie o przedłużenie wizy
Por que minha requisição de visto foi negada?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Gostaria de registrar meu veículo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Rejestracja pojazdu
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Gostaria de marcar minha __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
prova teórica
den Theorieteil
Rodzaj egzaminu
prova prática de direção
den praktischen Teil
Rodzaj egzaminu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Zmiana danych na prawie jazdy
endereço
die Adresse
Rodzaj zmiany
nome
den Namen
Rodzaj zmiany
foto
das Foto
Rodzaj zmiany
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Wymiana prawa jazdy
perdida
verlorenen
Problem z prawem jazdy
roubada
gestohlenen
Problem z prawem jazdy
danificada
beschädigten
Problem z prawem jazdy
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Zapisy na test językowy
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Zaświadczenie o niekaralności
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Poziom znajomości języka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Obywatelstwo współmałżonka