Zwroty | grecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pytanie o formularze
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o datę wydania dokumentu
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Potrzebne dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
A informação é confidencial.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Qual é o seu nome?
Πώς σας λένε;
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Onde você mora?
Πού μένετε;
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual é o seu endereço?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pytanie o adres zamieszkania
Qual é a sua cidadania?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Pytanie o obywatelstwo
Quando você chegou em [país]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Meu estado civil é ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stan cywilny
solteiro(a)
ελεύθερος/η
Stan cywilny
casado(a)
παντρεμένος/η
Stan cywilny
separado(a)
σε διάσταση
Stan cywilny
divorciado(a)
χωρισμένος/η
Stan cywilny
coabitação
συμβίωση
Stan cywilny
em uma união civil
σε αστική ένωση
Stan cywilny
companheiros/união estável
ανύπαντροι σύντροφοι
Stan cywilny
parceria doméstica
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stan cywilny
viúvo(a)
χήρος/χήρα
Stan cywilny
Você tem filhos?
έχετε παιδιά;
Dzieci
Você tem dependentes morando com você?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Osoby na utrzymaniu
Gostaria de reencontrar minha família.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Meldunek
Que documentos devo trazer?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Pytanie o wymagane dokumenty
Existem taxas de registro?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Koszt meldunku
Estou aqui para o registro de domicílio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Zameldowanie na pobyt stały
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Zaświadczenie o niekaralności
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Preciso de seguro de saúde privado?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxas hospitalares
Τέλη νοσοκομείου
Zakres ubezpieczenia
Taxas de especialistas
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Zakres ubezpieczenia
Testes de diagnóstico
Διαγνωστικές εξετάσεις
Zakres ubezpieczenia
Procedimentos cirúrgicos
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zakres ubezpieczenia
Tratamento psiquiátrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Zakres ubezpieczenia
Tratamentos dentários
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zakres ubezpieczenia
Tratamento oftalmológico
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Por que você está requisitando um visto?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Pytanie o obowiązek wizowy
Como posso extender meu visto?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Pytanie o przedłużenie wizy
Por que minha requisição de visto foi negada?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Gostaria de registrar meu veículo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Rejestracja pojazdu
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Gostaria de marcar minha __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
prova teórica
θεωρητική εξέταση
Rodzaj egzaminu
prova prática de direção
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Rodzaj egzaminu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Zmiana danych na prawie jazdy
endereço
διεύθυνση
Rodzaj zmiany
nome
όνομα
Rodzaj zmiany
foto
φωτογραφία
Rodzaj zmiany
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Wymiana prawa jazdy
perdida
χαμένη
Problem z prawem jazdy
roubada
κλεμμένη
Problem z prawem jazdy
danificada
κατεστραμμένη
Problem z prawem jazdy
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ubieganie się o obywatelstwo
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Zapisy na test językowy
Eu não tenho antecedentes criminais.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Zaświadczenie o niekaralności
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Poziom znajomości języka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Obywatelstwo współmałżonka