Zwroty | fiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pytanie o formularze
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Potrzebne dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składanie podania w imieniu innej osoby
A informação é confidencial.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Qual é o seu nome?
Mikä sinun nimesi on?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Onde você mora?
Missä sinä asut?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual é o seu endereço?
Mikä sinun osoitteesi on?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual é a sua cidadania?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Pytanie o obywatelstwo
Quando você chegou em [país]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Meu estado civil é ___________.
Minä olen _________.
Stan cywilny
solteiro(a)
naimaton
Stan cywilny
casado(a)
naimisissa
Stan cywilny
separado(a)
asumuserossa
Stan cywilny
divorciado(a)
eronnut
Stan cywilny
coabitação
avoliitossa
Stan cywilny
em uma união civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stan cywilny
companheiros/união estável
parisuhteessa
Stan cywilny
parceria doméstica
avoliitossa
Stan cywilny
viúvo(a)
leski
Stan cywilny
Você tem filhos?
Onko sinulla lapsia?
Dzieci
Você tem dependentes morando com você?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Osoby na utrzymaniu
Gostaria de reencontrar minha família.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Meldunek
Que documentos devo trazer?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Pytanie o wymagane dokumenty
Existem taxas de registro?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Koszt meldunku
Estou aqui para o registro de domicílio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Zameldowanie na pobyt stały
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Zaświadczenie o niekaralności
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Preciso de seguro de saúde privado?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Mitä vakuutus kattaa?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxas hospitalares
Sairaalakulut
Zakres ubezpieczenia
Taxas de especialistas
Erikoislääkärikustannukset
Zakres ubezpieczenia
Testes de diagnóstico
Diagnostinen tutkimus
Zakres ubezpieczenia
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiset toimenpiteet
Zakres ubezpieczenia
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrinen hoito
Zakres ubezpieczenia
Tratamentos dentários
Hammashoito
Zakres ubezpieczenia
Tratamento oftalmológico
Silmähoito
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Por que você está requisitando um visto?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Pytanie o obowiązek wizowy
Como posso extender meu visto?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Pytanie o przedłużenie wizy
Por que minha requisição de visto foi negada?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Gostaria de registrar meu veículo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Rejestracja pojazdu
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Gostaria de marcar minha __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
prova teórica
teoriakokeen
Rodzaj egzaminu
prova prática de direção
inssiajon
Rodzaj egzaminu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Zmiana danych na prawie jazdy
endereço
osoitetta
Rodzaj zmiany
nome
nimeä
Rodzaj zmiany
foto
kuvaa
Rodzaj zmiany
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Wymiana prawa jazdy
perdida
kadonneen
Problem z prawem jazdy
roubada
varastetun
Problem z prawem jazdy
danificada
vaurioituneen
Problem z prawem jazdy
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ubieganie się o obywatelstwo
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Zapisy na test językowy
Eu não tenho antecedentes criminais.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Zaświadczenie o niekaralności
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Poziom znajomości języka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Obywatelstwo współmałżonka