Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Ellopták a [dokumentumomat].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hogy hívják?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Mikor és hol született?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hol lakik?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mi a címe?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Mi az állampolgársága?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Mikor érkezett [országba]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
A családi állapotom ___________.
Stan cywilny
kawaler/panna
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stan cywilny
żonaty/zamężna
házas
Stan cywilny
w separacji
külön él a házastársától
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
elvált
Stan cywilny
w konkubinacie
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
w związku partnerskim
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
özvegy
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vannak gyermekei?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Élnek önnel eltartottak?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Szeretnék regisztrálni.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Van regisztrációs díj?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mit fedez a biztosítás?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Kórházi költségek
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Szakorvos
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Diagnosztikai vizsgálatok
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Műtéti beavatkozás
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Pszichiátriai kezelés
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Fogorvosi kezelés
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Szemészeti kezelés
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Érvényes itt a jogosítványom?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
elméleti vizsga
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
gyakorlati vizsga
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
cím
Rodzaj zmiany
nazwisko
név
Rodzaj zmiany
zdjęcie
fénykép
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
elveszett
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
ellopott
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
sérült
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Büntetlen előéletű vagyok.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Obywatelstwo współmałżonka