Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
kawaler/panna
bekar
Stan cywilny
żonaty/zamężna
evli
Stan cywilny
w separacji
ayrılmış
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
boşanmış
Stan cywilny
w konkubinacie
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
medeni birliktelik
Stan cywilny
w związku partnerskim
evlenmemiş çift
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
dul
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
adres
Rodzaj zmiany
nazwisko
ad
Rodzaj zmiany
zdjęcie
fotoğraf
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
kayıp
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
çalınmış
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
hasarlı
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka