Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
När går din legitimation ut?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Denna information är konfidentiell.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Vad heter du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Var bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Vad är din adress?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Vilken nationalitet tillhör du?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
När anlände du till [landet]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan du visa mig din legitimation?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Min civilstatus är __________.
Stan cywilny
kawaler/panna
singel
Stan cywilny
żonaty/zamężna
gift
Stan cywilny
w separacji
separerad
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
skild
Stan cywilny
w konkubinacie
sambo
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
i ett partnerskap
Stan cywilny
w związku partnerskim
ogift par
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
i ett partnerskap
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
änka
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Har du barn?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Vilka dokument ska jag ta med?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kostar det något att registrera sig?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Jag vill registrera min bostad.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Patientavgifter
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialistkostnader
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Diagnostiska prov
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiska ingrepp
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Tandbehandlingar
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Ögonbehandling
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Varför begär du ett inresevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Är mitt körkort giltigt här?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
teoriprov
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
uppkörning
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
adressen
Rodzaj zmiany
nazwisko
namnet
Rodzaj zmiany
zdjęcie
bilden
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
borttappat
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
stulet
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
förstört
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Obywatelstwo współmałżonka