Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Când a fost emis [documentul]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Unde a fost emis [documentul]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Când îți expiră ID-ul?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Mi s-a furat [documentul].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Informația este confidențială.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Cum vă cheamă?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Unde locuiți?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ce cetățenie aveți?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Când ați ajuns în [țara]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Starea mea civilă este ___________.
Stan cywilny
kawaler/panna
Singur
Stan cywilny
żonaty/zamężna
Căsătorit/ă
Stan cywilny
w separacji
separat/ă
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
divorțat/ă
Stan cywilny
w konkubinacie
concobinaj
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
într-o uniune civilă
Stan cywilny
w związku partnerskim
necăsătorit/ă
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
partener/ă de viață
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
văduv/ă
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Aveți copii?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ce documente trebuie să aduc?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Există vreo taxă de înregistrare?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxe pentru spitalizare
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Onorarii ale medicilor specialiști
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Test de diagnosticare
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Intervenții chirurgicale
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Tratament psihiatric
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Tratamente dentare
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Tratamente oftalmologice
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
De ce solicitați o viză de intrare?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Cum îmi pot extinde viza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
testul teoretic
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
examenul practic
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
Adresa
Rodzaj zmiany
nazwisko
nume
Rodzaj zmiany
zdjęcie
fotografia
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
pierdut
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
furat
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
distrus
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nu am antecedente penale.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Am nivelul necesar de [limbă].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Partenerul meu este __________.
Obywatelstwo współmałżonka