Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Когда был выдан ваш документ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Мой [документ] украли.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Информация конфиденциальна.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Как вас зовут?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Где вы живете?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Каков ваш адрес?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Какое у вас гражданство?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Когда вы въехали в страну?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Мое семейное положение -_______.
Stan cywilny
kawaler/panna
холост
Stan cywilny
żonaty/zamężna
Женат/замужем
Stan cywilny
w separacji
Разведен/а
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
Разведен/а
Stan cywilny
w konkubinacie
в сожительстве
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
в гражданском браке
Stan cywilny
w związku partnerskim
Не женатая пара
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
в домашнем партнерстве
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
вдовец/вдова
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
У вас есть дети?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Какие документы мне нужно принести?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Мне нужно платить за регистрацию?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Что покрывает медицинская страховка?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Больничные платы
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Платы специалистам
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Диагностические проверки
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Хирургические процедуры
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Психиатрическое лечение
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Лечение зубов
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Офтальмологическое лечение
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Как я могу продлить мою визу?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Мне нужно менять номер своей машины?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Мои водительские права здесь действуют?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
Теоретический тест
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
Тест на вождение
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
адрес
Rodzaj zmiany
nazwisko
имя
Rodzaj zmiany
zdjęcie
фотография
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
потеряно
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
украдено
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
повреждено
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
У меня нет судимостей
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Obywatelstwo współmałżonka