Zwroty | koreański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
kawaler/panna
Stan cywilny
żonaty/zamężna
Stan cywilny
w separacji
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
w konkubinacie
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
w związku partnerskim
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
Rodzaj zmiany
nazwisko
Rodzaj zmiany
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka