Zwroty | grecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Πώς σας λένε;
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Πού μένετε;
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stan cywilny
kawaler/panna
ελεύθερος/η
Stan cywilny
żonaty/zamężna
παντρεμένος/η
Stan cywilny
w separacji
σε διάσταση
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
χωρισμένος/η
Stan cywilny
w konkubinacie
συμβίωση
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
σε αστική ένωση
Stan cywilny
w związku partnerskim
ανύπαντροι σύντροφοι
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
χήρος/χήρα
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
έχετε παιδιά;
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Τέλη νοσοκομείου
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Διαγνωστικές εξετάσεις
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Ψυχιατρική θεραπεία
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
θεωρητική εξέταση
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
διεύθυνση
Rodzaj zmiany
nazwisko
όνομα
Rodzaj zmiany
zdjęcie
φωτογραφία
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
χαμένη
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
κλεμμένη
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
κατεστραμμένη
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Obywatelstwo współmałżonka