Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kiam elspiras via legitimilo?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
La informo estas konfidenca.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Kiel vi nomiĝas?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kie vi loĝas?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kio estas via adreso?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kio estas via civitaneco?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Mia edzecostato estas ___________.
Stan cywilny
kawaler/panna
senedza
Stan cywilny
żonaty/zamężna
edziĝinta
Stan cywilny
w separacji
apartiga
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
eksedziĝinta
Stan cywilny
w konkubinacie
kunviva
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
en civila kuniĝo
Stan cywilny
w związku partnerskim
fraŭlaj partneroj
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
en hejma partnereco
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
vidvina
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ĉu vi havas infanojn?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Mi ŝatus registri en la urbo.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kion dokumentojn mi alportus?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalokotizoj
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kotizoj por la ekspertoj
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Diagnozoprovoj
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiaj proceduroj
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Psikiatria kuracado
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Dentaj kuracadoj
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Okula kuracado
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Kial vi petas la enirovizon?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
teorian teston
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
veturantan teston
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
adreson
Rodzaj zmiany
nazwisko
nomon
Rodzaj zmiany
zdjęcie
foton
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
perdatan
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
ŝtelatan
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
difektatan
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mi havas puran krimliston
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Obywatelstwo współmałżonka