Zwroty | duński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Hvornår udløber dit ID?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Informationerne er fortrolige.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hvad hedder du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Hvor og hvornår er du født?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hvor bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Hvad er din adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hvad er dit statsborgerskab?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Hvornår ankom du til [land]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Må jeg se dit ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Jeg er ___________.
Stan cywilny
kawaler/panna
single
Stan cywilny
żonaty/zamężna
gift
Stan cywilny
w separacji
separeret
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
fraskilt
Stan cywilny
w konkubinacie
samlevende
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
i et indregistreret parforhold
Stan cywilny
w związku partnerskim
ugifte partnere
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
i et indenlandsk parforhold
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
enke
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Har du børn?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Jeg vil gerne registreres i byen
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalsgebyrer
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Speciallægegebyrer
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiske indgreb
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Tandbehandlinger
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Øjenbehandlinger
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Er mit kørekort gyldigt her?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
teoritest
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
køreprøve
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
adressen
Rodzaj zmiany
nazwisko
navnet
Rodzaj zmiany
zdjęcie
billedet
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
mistet
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
stjålet
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
beskadiget
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Jeg har en ren straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Obywatelstwo współmałżonka