Zwroty | chiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
请问您的身份证件何时过期?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
您能帮我填一下这个表格吗?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
我的【材料】被偷了。
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
这是机密信息。
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
你叫什么名字?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
请问您住在哪里?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
请问您的地址是什么?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
请问您的国籍是什么?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
请问您是何时到达【该国】的?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
您能出示一下您的身份证件么?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
我的婚姻状况是____ 。
Stan cywilny
kawaler/panna
单身
Stan cywilny
żonaty/zamężna
已婚
Stan cywilny
w separacji
分居
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
离异
Stan cywilny
w konkubinacie
同居
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
民事结婚
Stan cywilny
w związku partnerskim
未婚伴侣
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
同居伴侣关系
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
鳏居
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
请问您有孩子吗?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
我想要和家人团聚。
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
我想要在这个城市登记入户。
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
请问我应该带什么材料?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
请问有注册费吗?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
我是来进行住址登记。
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
我想要申请居住证。
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
我想要问一下关于保险的问题。
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
我需要私人的健康保险吗?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
请问该保险涵盖哪些方面?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
住院费
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
专家费
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
诊疗费
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
外科手术
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
精神治疗
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
牙齿治疗
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
眼科治疗
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
请问您为什么需要入境签证?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
我该如何续签我的签证?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
我想要登记我的车辆。
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
我想要申请临时驾照。
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
我想要预约__________。
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
理论考试
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
路考
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
我想要改动驾照上的__________。
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
地址
Rodzaj zmiany
nazwisko
名字
Rodzaj zmiany
zdjęcie
照片
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
我想要给驾照添加更高的级别。
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
我想要延长我的驾照。
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
我想要更换一个___________ 驾照。
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
丢失
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
被偷了
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
受损
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
我想要申诉我的驾照吊销。
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
我想要申请【国家】国籍。
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
我没有犯罪记录。
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
我的【语言】达到了等级要求。
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
公民身份申请的费用是哪些?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
我的配偶是【国家】公民。
Obywatelstwo współmałżonka