Zwroty | arabski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
المعلومات سرية.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
ما هو اسمك؟
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
أين تعيش؟
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
ما هو عنوانك؟
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
ما هي جنسيتك؟
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
حالتي الزوجية هي___________________.
Stan cywilny
kawaler/panna
عازب
Stan cywilny
żonaty/zamężna
متزوج
Stan cywilny
w separacji
منفصل
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
مطلق
Stan cywilny
w konkubinacie
لدي شريك/شريكة في السكن
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
متزوجان مدنيا
Stan cywilny
w związku partnerskim
شريكان غير متزوجين
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
في شراكة منزلية
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
أرمل/أرملة
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
هل لديك أطفال؟
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
أرغب في التسجيل في المدينة
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
تكاليف المستشفى
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
أجور المختصين
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
اختبارات التشخيص
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
العمليات الجراحية
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
العلاج النفسي
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
العلاج السني
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
علاج العينين
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
اختبار نظري
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
اختبار القيادة
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
العنوان
Rodzaj zmiany
nazwisko
الاسم
Rodzaj zmiany
zdjęcie
الصورة
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
ضائعة
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
مسروقة
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
متضررة
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Obywatelstwo współmałżonka