Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Wo kann ich das Formular für____finden?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Pytanie o formularze
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Potrzebne dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
A informação é confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wie heißen Sie?
Qual é o seu nome?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Wo wohnen Sie?
Onde você mora?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wie ist Ihre Adresse?
Qual é o seu endereço?
Pytanie o adres zamieszkania
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Qual é a sua cidadania?
Pytanie o obywatelstwo
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Quando você chegou em [país]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mein Familienstand ist_____.
Meu estado civil é ___________.
Stan cywilny
ledig
solteiro(a)
Stan cywilny
verheiratet
casado(a)
Stan cywilny
getrennt
separado(a)
Stan cywilny
geschieden
divorciado(a)
Stan cywilny
zusammenlebend
coabitação
Stan cywilny
in einer eingetragenen Partnerschaft
em uma união civil
Stan cywilny
unverheiratetes Paar
companheiros/união estável
Stan cywilny
in einer Partnerschaft
parceria doméstica
Stan cywilny
verwitwet
viúvo(a)
Stan cywilny
Haben Sie Kinder?
Você tem filhos?
Dzieci
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Você tem dependentes morando com você?
Osoby na utrzymaniu
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Gostaria de reencontrar minha família.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Meldunek
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Que documentos devo trazer?
Pytanie o wymagane dokumenty
Gibt es Anmeldegebühren?
Existem taxas de registro?
Koszt meldunku
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Zameldowanie na pobyt stały
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Zaświadczenie o niekaralności
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Preciso de seguro de saúde privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Was übernimmt die Krankenversicherung?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Krankenhausgebühren
Taxas hospitalares
Zakres ubezpieczenia
Facharztkosten
Taxas de especialistas
Zakres ubezpieczenia
Diagnosetests
Testes de diagnóstico
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische Eingriffe
Procedimentos cirúrgicos
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische Behandlung
Tratamento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Zahnbehandlungen
Tratamentos dentários
Zakres ubezpieczenia
Augenbehandlungen
Tratamento oftalmológico
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Por que você está requisitando um visto?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Como posso extender meu visto?
Pytanie o przedłużenie wizy
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Gostaria de registrar meu veículo.
Rejestracja pojazdu
Ist mein Führerschein hier gültig?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Gostaria de marcar minha __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
den Theorieteil
prova teórica
Rodzaj egzaminu
den praktischen Teil
prova prática de direção
Rodzaj egzaminu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Zmiana danych na prawie jazdy
die Adresse
endereço
Rodzaj zmiany
den Namen
nome
Rodzaj zmiany
das Foto
foto
Rodzaj zmiany
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Wymiana prawa jazdy
verlorenen
perdida
Problem z prawem jazdy
gestohlenen
roubada
Problem z prawem jazdy
beschädigten
danificada
Problem z prawem jazdy
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ubieganie się o obywatelstwo
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Zapisy na test językowy
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Zaświadczenie o niekaralności
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Poziom znajomości języka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Obywatelstwo współmałżonka