Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Hol találom a ____űrlapot?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
Hogy hívják?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Mikor és hol született?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Hol lakik?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
Mi a címe?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
Mi az állampolgársága?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Mikor érkezett [országba]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
A családi állapotom ___________.
Stan cywilny
alleenstaand
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stan cywilny
gehuwd
házas
Stan cywilny
uit elkaar
külön él a házastársától
Stan cywilny
gescheiden
elvált
Stan cywilny
samenwonend
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
ongetrouwde partners
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
in een relatie
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
verweduwd
özvegy
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
Vannak gyermekei?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Élnek önnel eltartottak?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Szeretnék regisztrálni.
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Van regisztrációs díj?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mit fedez a biztosítás?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Kórházi költségek
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Szakorvos
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Diagnosztikai vizsgálatok
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Műtéti beavatkozás
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Pszichiátriai kezelés
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Fogorvosi kezelés
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Szemészeti kezelés
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Érvényes itt a jogosítványom?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
elméleti vizsga
Rodzaj egzaminu
rijexamen
gyakorlati vizsga
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
cím
Rodzaj zmiany
mijn naam
név
Rodzaj zmiany
mijn foto
fénykép
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Wymiana prawa jazdy
verloren
elveszett
Problem z prawem jazdy
gestolen
ellopott
Problem z prawem jazdy
beschadigd
sérült
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
Büntetlen előéletű vagyok.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Obywatelstwo współmałżonka