Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
alleenstaand
bekar
Stan cywilny
gehuwd
evli
Stan cywilny
uit elkaar
ayrılmış
Stan cywilny
gescheiden
boşanmış
Stan cywilny
samenwonend
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
medeni birliktelik
Stan cywilny
ongetrouwde partners
evlenmemiş çift
Stan cywilny
in een relatie
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
verweduwd
dul
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
rijexamen
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
adres
Rodzaj zmiany
mijn naam
ad
Rodzaj zmiany
mijn foto
fotoğraf
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
verloren
kayıp
Problem z prawem jazdy
gestolen
çalınmış
Problem z prawem jazdy
beschadigd
hasarlı
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka