Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
När går din legitimation ut?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Denna information är konfidentiell.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
Vad heter du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Var bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
Vad är din adress?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
Vilken nationalitet tillhör du?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
När anlände du till [landet]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kan du visa mig din legitimation?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Min civilstatus är __________.
Stan cywilny
alleenstaand
singel
Stan cywilny
gehuwd
gift
Stan cywilny
uit elkaar
separerad
Stan cywilny
gescheiden
skild
Stan cywilny
samenwonend
sambo
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
i ett partnerskap
Stan cywilny
ongetrouwde partners
ogift par
Stan cywilny
in een relatie
i ett partnerskap
Stan cywilny
verweduwd
änka
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
Har du barn?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
Vilka dokument ska jag ta med?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Kostar det något att registrera sig?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Jag vill registrera min bostad.
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Patientavgifter
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Specialistkostnader
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Diagnostiska prov
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Kirurgiska ingrepp
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Tandbehandlingar
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Ögonbehandling
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
Varför begär du ett inresevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Är mitt körkort giltigt här?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
teoriprov
Rodzaj egzaminu
rijexamen
uppkörning
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
adressen
Rodzaj zmiany
mijn naam
namnet
Rodzaj zmiany
mijn foto
bilden
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Wymiana prawa jazdy
verloren
borttappat
Problem z prawem jazdy
gestolen
stulet
Problem z prawem jazdy
beschadigd
förstört
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Obywatelstwo współmałżonka