Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Когда был выдан ваш документ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
Где был выдан ваш [документ] ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Мой [документ] украли.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Информация конфиденциальна.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
Как вас зовут?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Где вы живете?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
Каков ваш адрес?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
Какое у вас гражданство?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Когда вы въехали в страну?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Stan cywilny
alleenstaand
холост
Stan cywilny
gehuwd
Женат/замужем
Stan cywilny
uit elkaar
Разведен/а
Stan cywilny
gescheiden
Разведен/а
Stan cywilny
samenwonend
в сожительстве
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
в гражданском браке
Stan cywilny
ongetrouwde partners
Не женатая пара
Stan cywilny
in een relatie
в домашнем партнерстве
Stan cywilny
verweduwd
вдовец/вдова
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
У вас есть дети?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
Какие документы мне нужно принести?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Мне нужно платить за регистрацию?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Что покрывает медицинская страховка?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Больничные платы
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Платы специалистам
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Диагностические проверки
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Хирургические процедуры
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Психиатрическое лечение
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Лечение зубов
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Офтальмологическое лечение
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Как я могу продлить мою визу?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Мне нужно менять номер своей машины?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Мои водительские права здесь действуют?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
Теоретический тест
Rodzaj egzaminu
rijexamen
Тест на вождение
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
адрес
Rodzaj zmiany
mijn naam
имя
Rodzaj zmiany
mijn foto
фотография
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Wymiana prawa jazdy
verloren
потеряно
Problem z prawem jazdy
gestolen
украдено
Problem z prawem jazdy
beschadigd
повреждено
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
У меня нет судимостей
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Obywatelstwo współmałżonka