Zwroty | fiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
Mikä sinun nimesi on?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Missä sinä asut?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Minä olen _________.
Stan cywilny
alleenstaand
naimaton
Stan cywilny
gehuwd
naimisissa
Stan cywilny
uit elkaar
asumuserossa
Stan cywilny
gescheiden
eronnut
Stan cywilny
samenwonend
avoliitossa
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stan cywilny
ongetrouwde partners
parisuhteessa
Stan cywilny
in een relatie
avoliitossa
Stan cywilny
verweduwd
leski
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
Onko sinulla lapsia?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mitä vakuutus kattaa?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Sairaalakulut
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Erikoislääkärikustannukset
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Diagnostinen tutkimus
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Kirurgiset toimenpiteet
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Psykiatrinen hoito
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Hammashoito
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Silmähoito
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
teoriakokeen
Rodzaj egzaminu
rijexamen
inssiajon
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
osoitetta
Rodzaj zmiany
mijn naam
nimeä
Rodzaj zmiany
mijn foto
kuvaa
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Wymiana prawa jazdy
verloren
kadonneen
Problem z prawem jazdy
gestolen
varastetun
Problem z prawem jazdy
beschadigd
vaurioituneen
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Obywatelstwo współmałżonka