Zwroty | chiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Stan cywilny
alleenstaand
单身
Stan cywilny
gehuwd
已婚
Stan cywilny
uit elkaar
分居
Stan cywilny
gescheiden
离异
Stan cywilny
samenwonend
同居
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Stan cywilny
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Stan cywilny
in een relatie
同居伴侣关系
Stan cywilny
verweduwd
鳏居
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
住院费
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
诊疗费
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
外科手术
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
理论考试
Rodzaj egzaminu
rijexamen
路考
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
地址
Rodzaj zmiany
mijn naam
名字
Rodzaj zmiany
mijn foto
照片
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Wymiana prawa jazdy
verloren
丢失
Problem z prawem jazdy
gestolen
被偷了
Problem z prawem jazdy
beschadigd
受损
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Obywatelstwo współmałżonka