Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Pytanie o formularze
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
¿Cuándo caduca su DNI?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Potrzebne dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Ellopták a [dokumentumomat].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La información es confidencial.
Az információ bizalmas.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

¿Cómo se llama usted?
Hogy hívják?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Mikor és hol született?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
¿Dónde vive usted?
Hol lakik?
Pytanie o miejsce zamieszkania
¿Cuál es su dirección?
Mi a címe?
Pytanie o adres zamieszkania
¿Cuál es su nacionalidad?
Mi az állampolgársága?
Pytanie o obywatelstwo
¿Cuándo llegó a (país)?
Mikor érkezett [országba]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
¿Me deja su DNI, por favor?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mi estado civil es ______________.
A családi állapotom ___________.
Stan cywilny
soltero/a
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stan cywilny
casado/a
házas
Stan cywilny
separado/a
külön él a házastársától
Stan cywilny
divorciado/a
elvált
Stan cywilny
cohabitante
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
en unión civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
viudo/a
özvegy
Stan cywilny
¿Tiene usted hijos?
Vannak gyermekei?
Dzieci
¿Residen con usted personas a su cargo?
Élnek önnel eltartottak?
Osoby na utrzymaniu
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Me gustaría empadronarme.
Szeretnék regisztrálni.
Meldunek
¿Qué documentos tengo que presentar?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Pytanie o wymagane dokumenty
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Van regisztrációs díj?
Koszt meldunku
Vengo a registrar mi domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Zameldowanie na pobyt stały
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Zaświadczenie o niekaralności
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
¿Necesito un seguro de salud privado?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mit fedez a biztosítás?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Tasas hospitalarias
Kórházi költségek
Zakres ubezpieczenia
Honorarios de médicos especialistas
Szakorvos
Zakres ubezpieczenia
Pruebas diagnósticas
Diagnosztikai vizsgálatok
Zakres ubezpieczenia
Intervenciones quirúrjicas
Műtéti beavatkozás
Zakres ubezpieczenia
Tratamiento psiquiátrico
Pszichiátriai kezelés
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos dentales
Fogorvosi kezelés
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos oftalmológicos
Szemészeti kezelés
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Pytanie o obowiązek wizowy
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Pytanie o przedłużenie wizy
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Me gustaría matricular mi vehículo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Rejestracja pojazdu
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Érvényes itt a jogosítványom?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Me gustaría inscribirme en ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
el examen teórico
elméleti vizsga
Rodzaj egzaminu
el examen práctico
gyakorlati vizsga
Rodzaj egzaminu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Zmiana danych na prawie jazdy
la dirección
cím
Rodzaj zmiany
el nombre
név
Rodzaj zmiany
la fotografía
fénykép
Rodzaj zmiany
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Wymiana prawa jazdy
lo he perdido
elveszett
Problem z prawem jazdy
me lo han robado
ellopott
Problem z prawem jazdy
se ha dañado
sérült
Problem z prawem jazdy
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ubieganie się o obywatelstwo
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Zapisy na test językowy
No tengo antecedentes penales.
Büntetlen előéletű vagyok.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Poziom znajomości języka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Obywatelstwo współmałżonka