Zwroty | hindi - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
soltero/a
Stan cywilny
casado/a
Stan cywilny
separado/a
Stan cywilny
divorciado/a
Stan cywilny
cohabitante
Stan cywilny
en unión civil
Stan cywilny
pareja de hecho
Stan cywilny
pareja de hecho
Stan cywilny
viudo/a
Stan cywilny
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Me gustaría empadronarme.
Meldunek
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
la dirección
Rodzaj zmiany
el nombre
Rodzaj zmiany
la fotografía
Rodzaj zmiany
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka