Zwroty | arabski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Pytanie o formularze
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o datę wydania dokumentu
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
¿Cuándo caduca su DNI?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Pytanie o ważność dowodu osobistego
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Potrzebne dokumenty
Me han robado el/la (documento).
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La información es confidencial.
المعلومات سرية.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

¿Cómo se llama usted?
ما هو اسمك؟
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
¿Dónde vive usted?
أين تعيش؟
Pytanie o miejsce zamieszkania
¿Cuál es su dirección?
ما هو عنوانك؟
Pytanie o adres zamieszkania
¿Cuál es su nacionalidad?
ما هي جنسيتك؟
Pytanie o obywatelstwo
¿Cuándo llegó a (país)?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
¿Me deja su DNI, por favor?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mi estado civil es ______________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Stan cywilny
soltero/a
عازب
Stan cywilny
casado/a
متزوج
Stan cywilny
separado/a
منفصل
Stan cywilny
divorciado/a
مطلق
Stan cywilny
cohabitante
لدي شريك/شريكة في السكن
Stan cywilny
en unión civil
متزوجان مدنيا
Stan cywilny
pareja de hecho
شريكان غير متزوجين
Stan cywilny
pareja de hecho
في شراكة منزلية
Stan cywilny
viudo/a
أرمل/أرملة
Stan cywilny
¿Tiene usted hijos?
هل لديك أطفال؟
Dzieci
¿Residen con usted personas a su cargo?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Osoby na utrzymaniu
Me gustaría reagrupar a mi familia.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Me gustaría empadronarme.
أرغب في التسجيل في المدينة
Meldunek
¿Qué documentos tengo que presentar?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Pytanie o wymagane dokumenty
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Koszt meldunku
Vengo a registrar mi domicilio.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Zameldowanie na pobyt stały
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Zaświadczenie o niekaralności
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
¿Necesito un seguro de salud privado?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
¿Qué cubre el seguro de salud?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Tasas hospitalarias
تكاليف المستشفى
Zakres ubezpieczenia
Honorarios de médicos especialistas
أجور المختصين
Zakres ubezpieczenia
Pruebas diagnósticas
اختبارات التشخيص
Zakres ubezpieczenia
Intervenciones quirúrjicas
العمليات الجراحية
Zakres ubezpieczenia
Tratamiento psiquiátrico
العلاج النفسي
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos dentales
العلاج السني
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos oftalmológicos
علاج العينين
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

¿Por qué solicita el visado de entrada?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
¿Necesito un visado para visitar (país)?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Pytanie o obowiązek wizowy
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Pytanie o przedłużenie wizy
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Me gustaría matricular mi vehículo.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Rejestracja pojazdu
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Me gustaría inscribirme en ___________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
el examen teórico
اختبار نظري
Rodzaj egzaminu
el examen práctico
اختبار القيادة
Rodzaj egzaminu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Zmiana danych na prawie jazdy
la dirección
العنوان
Rodzaj zmiany
el nombre
الاسم
Rodzaj zmiany
la fotografía
الصورة
Rodzaj zmiany
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Wymiana prawa jazdy
lo he perdido
ضائعة
Problem z prawem jazdy
me lo han robado
مسروقة
Problem z prawem jazdy
se ha dañado
متضررة
Problem z prawem jazdy
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Ubieganie się o obywatelstwo
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Zapisy na test językowy
No tengo antecedentes penales.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Poziom znajomości języka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Obywatelstwo współmałżonka