Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
bekar
Stan cywilny
παντρεμένος/η
evli
Stan cywilny
σε διάσταση
ayrılmış
Stan cywilny
χωρισμένος/η
boşanmış
Stan cywilny
συμβίωση
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
σε αστική ένωση
medeni birliktelik
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
evlenmemiş çift
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
χήρος/χήρα
dul
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
adres
Rodzaj zmiany
όνομα
ad
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
fotoğraf
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
kayıp
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
çalınmış
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
hasarlı
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka