Zwroty | francuski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Où votre [document] a été délivré ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ces informations sont confidentielles.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Comment vous appelez-vous ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Où résidez-vous ?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Où habitez-vous ?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Quelle est votre nationalité ?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ma situation matrimoniale est _____.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
célibataire
Stan cywilny
παντρεμένος/η
Marié(e)
Stan cywilny
σε διάσταση
Séparé(e)
Stan cywilny
χωρισμένος/η
Divorcé(e)
Stan cywilny
συμβίωση
en concubinage
Stan cywilny
σε αστική ένωση
dans une union civile
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
en concubinage
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
en partenariat domestique
Stan cywilny
χήρος/χήρα
veuf/veuve
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Vous avez des enfants ?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vous avez des personnes à charge ?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Je voudrais réunir ma famille.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quels documents dois-je apporter ?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Frais hospitaliers
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Frais de consultation d'un spécialiste
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Tests diagnostiques
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Opérations chirurgicales
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Traitement psychiatrique
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Soins dentaires
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Soins oculaires
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
le code
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
la conduite
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
mon adresse
Rodzaj zmiany
όνομα
mon nom
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
ma photo
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
perdu
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
volé
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
abîmé
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mon conjoint est [nationalité].
Obywatelstwo współmałżonka