Zwroty | fiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Mikä sinun nimesi on?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Missä sinä asut?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Mikä sinun osoitteesi on?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Koska sinä saavuit [maahan]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Minä olen _________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
naimaton
Stan cywilny
παντρεμένος/η
naimisissa
Stan cywilny
σε διάσταση
asumuserossa
Stan cywilny
χωρισμένος/η
eronnut
Stan cywilny
συμβίωση
avoliitossa
Stan cywilny
σε αστική ένωση
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
parisuhteessa
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
avoliitossa
Stan cywilny
χήρος/χήρα
leski
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Onko sinulla lapsia?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Mitä vakuutus kattaa?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Sairaalakulut
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Erikoislääkärikustannukset
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostinen tutkimus
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiset toimenpiteet
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrinen hoito
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Hammashoito
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Silmähoito
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Kelpaako ajokorttini täällä?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
teoriakokeen
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
inssiajon
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
osoitetta
Rodzaj zmiany
όνομα
nimeä
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
kuvaa
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
kadonneen
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
varastetun
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
vaurioituneen
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Obywatelstwo współmałżonka