Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiam elspiras via legitimilo?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La informo estas konfidenca.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Kiel vi nomiĝas?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Kie vi loĝas?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Kio estas via adreso?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Kio estas via civitaneco?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiam vi alvenis en [lando]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mia edzecostato estas ___________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
senedza
Stan cywilny
παντρεμένος/η
edziĝinta
Stan cywilny
σε διάσταση
apartiga
Stan cywilny
χωρισμένος/η
eksedziĝinta
Stan cywilny
συμβίωση
kunviva
Stan cywilny
σε αστική ένωση
en civila kuniĝo
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
fraŭlaj partneroj
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
en hejma partnereco
Stan cywilny
χήρος/χήρα
vidvina
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Ĉu vi havas infanojn?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Kion dokumentojn mi alportus?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalokotizoj
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kotizoj por la ekspertoj
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnozoprovoj
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiaj proceduroj
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiatria kuracado
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dentaj kuracadoj
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Okula kuracado
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Kial vi petas la enirovizon?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
teorian teston
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
veturantan teston
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
adreson
Rodzaj zmiany
όνομα
nomon
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
foton
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
perdatan
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
ŝtelatan
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
difektatan
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mi havas puran krimliston
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Obywatelstwo współmałżonka