Zwroty | duński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Hvornår udløber dit ID?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informationerne er fortrolige.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Hvad hedder du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Hvor og hvornår er du født?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Hvor bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Hvad er din adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hvad er dit statsborgerskab?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Hvornår ankom du til [land]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Må jeg se dit ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Jeg er ___________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
single
Stan cywilny
παντρεμένος/η
gift
Stan cywilny
σε διάσταση
separeret
Stan cywilny
χωρισμένος/η
fraskilt
Stan cywilny
συμβίωση
samlevende
Stan cywilny
σε αστική ένωση
i et indregistreret parforhold
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
ugifte partnere
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i et indenlandsk parforhold
Stan cywilny
χήρος/χήρα
enke
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Har du børn?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jeg vil gerne registreres i byen
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalsgebyrer
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Speciallægegebyrer
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiske indgreb
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlinger
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Øjenbehandlinger
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Er mit kørekort gyldigt her?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
teoritest
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
køreprøve
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
adressen
Rodzaj zmiany
όνομα
navnet
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
billedet
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
mistet
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
stjålet
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
beskadiget
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jeg har en ren straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Obywatelstwo współmałżonka