Zwroty | chiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
您的【文件】是什么时候签发的?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
请问您的身份证件何时过期?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
您能帮我填一下这个表格吗?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
请问我要办____ 需要带什么文件?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
我的【材料】被偷了。
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
这是机密信息。
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
您能给我一份申请表格的回执吗?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
你叫什么名字?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
请问您住在哪里?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
请问您的地址是什么?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
请问您的国籍是什么?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
请问您是何时到达【该国】的?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
您能出示一下您的身份证件么?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
我的婚姻状况是____ 。
Stan cywilny
ελεύθερος/η
单身
Stan cywilny
παντρεμένος/η
已婚
Stan cywilny
σε διάσταση
分居
Stan cywilny
χωρισμένος/η
离异
Stan cywilny
συμβίωση
同居
Stan cywilny
σε αστική ένωση
民事结婚
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
未婚伴侣
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
同居伴侣关系
Stan cywilny
χήρος/χήρα
鳏居
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
请问您有孩子吗?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
我想要和家人团聚。
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
我想要在这个城市登记入户。
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
请问我应该带什么材料?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
请问有注册费吗?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
我是来进行住址登记。
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
我想要申请居住证。
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
我想要问一下关于保险的问题。
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
我需要私人的健康保险吗?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
请问该保险涵盖哪些方面?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
住院费
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
专家费
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
诊疗费
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
外科手术
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
精神治疗
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
牙齿治疗
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
眼科治疗
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
请问您为什么需要入境签证?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
我该如何续签我的签证?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
为什么我的签证申请被拒绝了?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
请问我需要更换我的车牌号吗?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
我想要登记我的车辆。
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
我想要申请临时驾照。
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
我想要预约__________。
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
理论考试
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
路考
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
我想要改动驾照上的__________。
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
地址
Rodzaj zmiany
όνομα
名字
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
照片
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
我想要给驾照添加更高的级别。
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
我想要延长我的驾照。
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
我想要更换一个___________ 驾照。
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
丢失
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
被偷了
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
受损
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
我想要申诉我的驾照吊销。
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
我想要申请【国家】国籍。
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
我在哪里可以注册【语言】考试?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
我没有犯罪记录。
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
我的【语言】达到了等级要求。
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
公民身份申请的费用是哪些?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
我的配偶是【国家】公民。
Obywatelstwo współmałżonka