Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Pytanie o formularze
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Où votre [document] a été délivré ?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Potrzebne dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ellopták a [dokumentumomat].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Ces informations sont confidentielles.
Az információ bizalmas.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Comment vous appelez-vous ?
Hogy hívják?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Mikor és hol született?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Où résidez-vous ?
Hol lakik?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Où habitez-vous ?
Mi a címe?
Pytanie o adres zamieszkania
Quelle est votre nationalité ?
Mi az állampolgársága?
Pytanie o obywatelstwo
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Mikor érkezett [országba]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Ma situation matrimoniale est _____.
A családi állapotom ___________.
Stan cywilny
célibataire
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stan cywilny
Marié(e)
házas
Stan cywilny
Séparé(e)
külön él a házastársától
Stan cywilny
Divorcé(e)
elvált
Stan cywilny
en concubinage
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
dans une union civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
en concubinage
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
en partenariat domestique
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
veuf/veuve
özvegy
Stan cywilny
Vous avez des enfants ?
Vannak gyermekei?
Dzieci
Vous avez des personnes à charge ?
Élnek önnel eltartottak?
Osoby na utrzymaniu
Je voudrais réunir ma famille.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Szeretnék regisztrálni.
Meldunek
Quels documents dois-je apporter ?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Pytanie o wymagane dokumenty
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Van regisztrációs díj?
Koszt meldunku
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Zameldowanie na pobyt stały
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Zaświadczenie o niekaralności
Je voudrais demander un permis de séjour.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mit fedez a biztosítás?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Frais hospitaliers
Kórházi költségek
Zakres ubezpieczenia
Frais de consultation d'un spécialiste
Szakorvos
Zakres ubezpieczenia
Tests diagnostiques
Diagnosztikai vizsgálatok
Zakres ubezpieczenia
Opérations chirurgicales
Műtéti beavatkozás
Zakres ubezpieczenia
Traitement psychiatrique
Pszichiátriai kezelés
Zakres ubezpieczenia
Soins dentaires
Fogorvosi kezelés
Zakres ubezpieczenia
Soins oculaires
Szemészeti kezelés
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Pytanie o przedłużenie wizy
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Rejestracja pojazdu
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Érvényes itt a jogosítványom?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
le code
elméleti vizsga
Rodzaj egzaminu
la conduite
gyakorlati vizsga
Rodzaj egzaminu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Zmiana danych na prawie jazdy
mon adresse
cím
Rodzaj zmiany
mon nom
név
Rodzaj zmiany
ma photo
fénykép
Rodzaj zmiany
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Wymiana prawa jazdy
perdu
elveszett
Problem z prawem jazdy
volé
ellopott
Problem z prawem jazdy
abîmé
sérült
Problem z prawem jazdy
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ubieganie się o obywatelstwo
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Zapisy na test językowy
Je n'ai pas de casier judiciaire
Büntetlen előéletű vagyok.
Zaświadczenie o niekaralności
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Poziom znajomości języka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mon conjoint est [nationalité].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Obywatelstwo współmałżonka